PRACA QUBIQA W POLSCE
TU JESTEŚ
  Sub navigation
POTRZEBUJESZ POMOCY?

CSR

CSR W Qubiqa

W Qubiqa od początku kładziono nacisk na bycie odpowiedzialnym. Jest to w nas mocno zakorzenione, aby dbać o siebie nawzajem, środowisko oraz lokalną społeczność, w którym funkcjonujemy. Strategia CSR w Qubiqa wyznacza kierunek działań CSR do 2018 roku. Nasza strategia CSR jest ambitna, ponieważ wierzymy, że CRS jest ważnym czynnikiem poprawiającym konkurencyjność Qubiqa. Jesteśmy przekonani, że Qubiqa nadal powinna prowadzić działalnoś

w sposób odpowiedzialny. Nie tylko dlatego, że tak wypada, ale również dlatego, że jest to najlepsze dla naszej firmy w dłuższej perspektywie. Chcemy zapewnić, że w najlepszy możliwy sposób chronimy ludzi i zasoby zaangażowane w działalność Qubiqa.


Qubiqa chce swoją wiedzą, kompetencjami i wpływami w jak największym stopniu przyczyniać się do zachowania zasobów Ziemi. 


Zarząd

Qubiqa dostarcza elementy konstrukcji dopasowane do twoich indywidualnych potrzeb
Jak możemy Ci pomóc ?