PRACA QUBIQA W POLSCE
TU JESTEŚ
  Sub navigation
POTRZEBUJESZ POMOCY?

WARTOŚCI & KULTURA

WARTOŚCI, KULTURA PRACY I ŚRODOWISKo pracy W Qubiqa

WARTOŚCI
Focus na klientów & rynki

Praca dla i z naszymi klientami, aby poprawiać ich procesy produkcyjne i logistyczne.


Komunikacja oparta na dialogu
Uczciwa i właściwa komunikacja oparta na dialogu i zachowanie oparte na wartościach, tworzą podstawę do budowania silnych relacji z naszymi klientami.


Elastyczne & proaktywne środowisko pracy

Stymulujemy i wspieramy aktywne środowisko pracy. Motywują nas możliwości oraz jesteśmy dumni z dynamiki i gotowości do zmian w naszej firmie.


Rozwój innowacyjności

Wykorzystujemy zaawansowane technologie i twórcze inspiracje (również z zewnątrz) oraz przyciągamy najwyżej wykwalifikowane osoby, aby stale wzmacniać potencjał innowacyjny w Qubiqa.


Rzetelne & odpowiedzialne zachowanie
Działamy na zasadzie odpowiedzialnego przywództwa i jesteśmy dumni z bycia wiarygodnym partnerem, jak również szacunku dla naszych klientów, pracowników, partnerów biznesowych i dla społeczności w ogóle, aby w ten sposób budować zrównoważoną przyszłość.


KULTURA


Istotne dla Qubiqa jest bycie organizacją uczącą się. Należy eksperymentować z nowymi pomysłami i metodami – uczyć się na własnym doświadczeniach i swojej historii. Można popełniać błędy, tak długo, jak długo wyciąga się z nich wnioski. Dobrze jest również uczyć się z doświadczeń i dobrych praktyk innych. Chcemy szybko i skutecznie rozpowszechniać wiedzę w naszej organizacji.


Mamy wspólne pragnienie, żeby tworzyć coś dobrego. Kultura powinna motywować do działania. Chcemy mieć firmę, w której każdy czuje współodpowiedzialność i jest gotów ponosić odpowiedzialność.


KULTURA pracy


W Qubiqa jesteśmy dumni z bycia najlepszym w tym, co się robi. Praca dla Qubiqa jest zarówno wyzwaniem jak i inspiracją. Jesteśmy pełnymi energii i zorientowanymi na osiąganie wyników ludźmi, którzy realizują swoje cele. Ale jest też miejsce na zabawę - zachęcamy naszych pracowników, żeby znaleźli zdrową równowagę pomiędzy pracą a życiem prywatnym. W Qubiqa pracownicy ponoszą dużą odpowiedzialność, ale mają również powody do dumy z firmy i jej produktów.


ŚRODOWISKO PRACY


W Qubiqa wszyscy biorą udział w aktywnej pracy i codziennym dialogu związanym ze środowiskiem pracy, stanowiska pracy oceniane są współpracy z poszczególnymi pracownikami, aby zmniejszać ryzyko wypadków w pracy.

Qubiqa dostarcza elementy konstrukcji dopasowane do twoich indywidualnych potrzeb
Jak możemy Ci pomóc ?